ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ 2564


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 5 ตุลาคม 63   View : 329
คำสั่ง/ประกาศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 3461)
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 1174)
คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ร้องทุกข์จากผู้บริโภค  (ดู 499)
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำ อบต.  (ดู 496)
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย  (ดู 425)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย(เจตนารมณ์การทุจริต)  (ดู 412)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เรื่อง รับเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้  (ดู 410)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :