องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.Sriwilai.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (
EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/eeajtt


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00010
วันนี้ 00007
วานนี้ 00018
เดือนนี้ 00542
เดือนก่อน 00293
ปีนี้ 02598
ปีก่อน 04445
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่ง/ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่ใช้ความรุนแรง - 31 พ.ค. 2566(ดู 57) 
  ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ - 3 มี.ค. 2566(ดู 124) 
  ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 - 4 ม.ค. 2566(ดู 96) 
  ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 ต.ค. 2565(ดู 133) 
  ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 ต.ค. 2565(ดู 126) 
  ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป - 13 มิ.ย. 2565(ดู 196) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 1 มิ.ย. 2565(ดู 204) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 - 10 ก.ค. 2566(ดู 39) 
  คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 - 10 ก.ค. 2566(ดู 36) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 27 เม.ย. 2566(ดู 55) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 - 4 เม.ย. 2566(ดู 66) 
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  - 4 เม.ย. 2566(ดู 59) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 - 28 มี.ค. 2566(ดู 66) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 ม.ค. 2566(ดู 104) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 2 มี.ค. 2566(ดู 199) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 4 ม.ค. 2566(ดู 94) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 27 มิ.ย. 2565(ดู 173) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - 6 ต.ค. 2564(ดู 336) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 9 ก.ย. 2564(ดู 417) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 7 มิ.ย. 2566(ดู 47) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 1 มิ.ย. 2566(ดู 49) 
  ระเบียบสภา อบต.ศรีวิลัย ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ประจำปี 2566 - 17 ก.พ. 2566(ดู 161) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 - 13 ก.พ. 2566(ดู 40) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 7 ก.พ. 2566(ดู 52) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 1 ก.พ. 2566(ดู 49) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 50) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ 159-02 สายทางบ้านโสกเตย ถึง บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 (อุดหนุน2566) - 11 ส.ค. 2566(ดู 19) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง รอ.ถ 159-02 สายทางบ้านโสกเตย ถึงบ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 (อุดหนุน2566) - 27 ก.ค. 2566(ดู 22) 
  โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด บ้านนาวี หมู่ที่ 3 - 15 ส.ค. 2565(ดู 176) 
  โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5 - 15 ส.ค. 2565(ดู 178) 
  โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ท่ 11 - บ้านหนองแงน - 15 ส.ค. 2565(ดู 161) 
  โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4 - 2 มิ.ย. 2565(ดู 185) 
  โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 8 - วัดวัดโคกขามป้อม - 2 มิ.ย. 2565(ดู 184) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอ.ถ 159-02 สายทางบ้านโสกเตย ถึงบ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 (อุดหนุนเฉพาะกิจ2566) - 27 ก.ค. 2566(ดู 32) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา - 10 พ.ค. 2566(ดู 67) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปี 2566 - 29 เม.ย. 2566(ดู 63) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 4  - 2 มี.ค. 2566(ดู 69) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 - 24 ก.พ. 2566(ดู 86) 
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10  - 24 ก.พ. 2566(ดู 72) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 3 ม.ค. 2566(ดู 84) 
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสามัคคีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหนามแท่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-22
  ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย)ในพื้นที่ตำบลศรีวิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19
  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหนองโดน บ้านนาวี หมู่ที่ 3 (งบกลาง66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19
  จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางวัดป่าบ้านสีเสียด-บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 8 (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19
  จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4- บ้านโสกเตย หมู่ที่ 6 (งบกลาง 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19
  จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ถึง บ้านสะอาดนาดี (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19
  จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางจากวัดน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 ถึง สามแยกถนนลูกรังบ้านนาวี ถึง บ้านโสกเตย (งบกลาง66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกกฎาคม 2566 (ดู 32)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (ดู 34)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ลานกีฬา / สนามกีฬา

สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย (ดู 70)

สถานที่โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 3 (ดู 44)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 451)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 508)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2567-2569 : [4 ก.ย. 2566]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2567-2569 : [4 ก.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินการสำรวจน้ำเสียในชุมชน ประจำปี 2565 : [22 มิ.ย. 2566]
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 : [21 มิ.ย. 2566]
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน : [20 มิ.ย. 2566]
  ทะเบียนการร้องเรียนร้องทุกข์ : [20 มิ.ย. 2566]
  .รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน ประจำปี 2565 : [20 มิ.ย. 2566]
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 : [6 มิ.ย. 2566]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 : [29 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

งานตรวจสอบภายใน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้