องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.Sriwilai.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (
EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/eeajtt


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00004
วานนี้ 00009
เดือนนี้ 00020
เดือนก่อน 00311
ปีนี้ 01212
ปีก่อน 04445
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่ง/ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่ใช้ความรุนแรง - 31 พ.ค. 2566(ดู 2) 
  ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ - 3 มี.ค. 2566(ดู 67) 
  ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 - 4 ม.ค. 2566(ดู 48) 
  ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 ต.ค. 2565(ดู 79) 
  ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 ต.ค. 2565(ดู 76) 
  ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป - 13 มิ.ย. 2565(ดู 135) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 1 มิ.ย. 2565(ดู 156) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 27 เม.ย. 2566(ดู 9) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 - 4 เม.ย. 2566(ดู 14) 
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  - 4 เม.ย. 2566(ดู 9) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 - 28 มี.ค. 2566(ดู 15) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 ม.ค. 2566(ดู 41) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 1 มิ.ย. 2565(ดู 133) 
  รายงานผลการปฏิบัติงานที่ปลัดมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน - 20 พ.ค. 2565(ดู 264) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 2 มี.ค. 2566(ดู 150) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 4 ม.ค. 2566(ดู 50) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 27 มิ.ย. 2565(ดู 131) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - 6 ต.ค. 2564(ดู 286) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 9 ก.ย. 2564(ดู 360) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา - 10 พ.ค. 2566(ดู 7) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปี 2566 - 29 เม.ย. 2566(ดู 6) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 4  - 2 มี.ค. 2566(ดู 22) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 - 24 ก.พ. 2566(ดู 32) 
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10  - 24 ก.พ. 2566(ดู 28) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 3 ม.ค. 2566(ดู 42) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  - 23 ธ.ค. 2565(ดู 54) 
  ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-31
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 (ข้อบัญญัติ 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-29
  จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-019,420-59-016,420-59-017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-23
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาวี หมู่ที่ 3 ถึง วัดสว่างนาวี(อุดหนุนเฉพาะกิจ66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-24
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-23
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(งานกิจการประปา) ตามข้อบัญญัติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-22
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-19

ภาพกิจกรรม

โครงการรณรงค์อบรมป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 54)

โครงการแข่งขันพายเรือและลอยประทง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 275)

วิดีโอแนะนำ

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 402)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 465)

ดาวน์โหลดใหม่

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 : [29 เม.ย. 2566]
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย (Privacy Policy) : [29 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 : [29 เม.ย. 2566]
  ประกกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Policy) : [29 เม.ย. 2566]
  การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน ภายในตำบลศรีวิลัย : [29 เม.ย. 2566]
  กิจกรรมประจำเดือนในการติดตามแผนงาน ประจำปี 2565 : [29 เม.ย. 2566]
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 : [29 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2566 : [29 เม.ย. 2566]
  ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) : [29 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

งานตรวจสอบภายใน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้