องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.Sriwilai.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (
EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/eeajtt


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00004
วานนี้ 00006
เดือนนี้ 00178
เดือนก่อน 00308
ปีนี้ 03499
ปีก่อน 04197
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่ง/ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 20 พ.ย. 2566(ดู 942) 
  ประชาสัมพันธ์ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน - 20 พ.ย. 2566(ดู 420) 
  ประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บ ภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 20 พ.ย. 2566(ดู 1055) 
  ประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 - 20 พ.ย. 2566(ดู 527) 
  ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่ใช้ความรุนแรง - 31 พ.ค. 2566(ดู 450) 
  ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ - 3 มี.ค. 2566(ดู 546) 
  ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 - 4 ม.ค. 2566(ดู 485) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เรื่อง คู่มือการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  - 4 ก.ค. 2567(ดู 12) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 - 12 มี.ค. 2567(ดู 95) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 - 12 มี.ค. 2567(ดู 88) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 - 20 ธ.ค. 2566(ดู 328) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การขอลดหรือยกเว้นภาษี กรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิลัย ได้รับความเสียหายมากหรือถูกทำลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุผลอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป (อุกทภัย) - 20 ธ.ค. 2566(ดู 340) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 - 26 ต.ค. 2566(ดู 401) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 26 ต.ค. 2566(ดู 414) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 2 มี.ค. 2566(ดู 552) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 4 ม.ค. 2566(ดู 452) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 27 มิ.ย. 2565(ดู 558) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - 6 ต.ค. 2564(ดู 721) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 9 ก.ย. 2564(ดู 808) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 5 มิ.ย. 2567(ดู 18) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 4 มิ.ย. 2567(ดู 15) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 5 ก.พ. 2567(ดู 18) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 5 ก.พ. 2567(ดู 19) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 8 ธ.ค. 2566(ดู 29) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 4 ธ.ค. 2566(ดู 21) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 7 ส.ค. 2566(ดู 17) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ อบต.ตำบลศรีวิลัย เรื่อง ยกเว้นการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสน  - 21 มี.ค. 2567(ดู 79) 
  รายละเอียดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณี ไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสน บาท - 21 มี.ค. 2567(ดู 79) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ 159-02 สายทางบ้านโสกเตย ถึง บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 (อุดหนุน2566) - 11 ส.ค. 2566(ดู 465) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง รอ.ถ 159-02 สายทางบ้านโสกเตย ถึงบ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 (อุดหนุน2566) - 27 ก.ค. 2566(ดู 428) 
  โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด บ้านนาวี หมู่ที่ 3 - 15 ส.ค. 2565(ดู 615) 
  โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5 - 15 ส.ค. 2565(ดู 562) 
  โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ท่ 11 - บ้านหนองแงน - 15 ส.ค. 2565(ดู 528) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๑๕๙-๐๖ สายทาง บ.โนนหนามแท่ง – บ.โสกเตย ม.๔ บ.โนนหนามแท่ง ต.ศรีวิลัย กว้าง ๖.๐๐ ม ยาว ๒,๑๘๓ ม หนา ๐.๑๕ ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๖๗ ตร.ม.พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนว - 11 ก.ค. 2567(ดู 4) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอ.ถ 159-02 สายทางบ้านโสกเตย ถึงบ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 (อุดหนุนเฉพาะกิจ2566) - 27 ก.ค. 2566(ดู 402) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา - 10 พ.ค. 2566(ดู 479) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปี 2566 - 29 เม.ย. 2566(ดู 433) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 4  - 2 มี.ค. 2566(ดู 578) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 - 24 ก.พ. 2566(ดู 448) 
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10  - 24 ก.พ. 2566(ดู 418) 
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-03
  จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๑๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-03
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-03
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-24
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๑๕๙-๐๖ สายทาง บ.โนนหนามแท่ง ถึง บ.โสกเตย ม.๔ บ.โนนหนามแท่ง ต.ศรีวิลัย กว้าง ๖.๐๐ ม ยาว ๒,๑๘๓ ม หนา ๐.๑๕ ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๖๗ ตร.ม.พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐ วัตต์ รุ่น TL-MSL-50W ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๗๐๑๐๐๔๐ เสาไฟเป็นแบบเลื่อนปรับระดับสูงได้ รุ่น CHE-SPS-602 แบบกิ่งเดี่ยว ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๑๐๒๐๐๑๐ และฐานรากเข็มเหล็ก KEMREX FS รุ่น FS 76 ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๑๐๑๐๐๔๒ ประกอบเป็นชุดเดียว จำนวน ๙ ตัน: 2024-06-24
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-05
  จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-05

ภาพกิจกรรม

โครงการแข่งขันพายเรือและลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหนองโดน หมู่ ๓ บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 471)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกกฎาคม 2566 (ดู 455)

ลานกีฬา / สนามกีฬา

สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย (ดู 469)

สถานที่โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 3 (ดู 483)

จดหมายข่าว

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  คู่มือการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง : [4 ก.ค. 2567]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 : [30 เม.ย. 2567]
  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานข้อมูสถิติการให้บริการของประชาชน ด้านหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 : [29 เม.ย. 2567]
  โครงสร้างองค์กร : [29 เม.ย. 2567]
  คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ : [29 เม.ย. 2567]
  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 : [29 เม.ย. 2567]
  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 : [25 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

งานตรวจสอบภายใน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้