องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.Sriwilai.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (
EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/eeajtt


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00005
วานนี้ 00012
เดือนนี้ 00270
เดือนก่อน 00667
ปีนี้ 02369
ปีก่อน 04197
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่ง/ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 20 พ.ย. 2566(ดู 751) 
  ประชาสัมพันธ์ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน - 20 พ.ย. 2566(ดู 360) 
  ประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บ ภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 20 พ.ย. 2566(ดู 871) 
  ประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 - 20 พ.ย. 2566(ดู 381) 
  ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่ใช้ความรุนแรง - 31 พ.ค. 2566(ดู 392) 
  ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ - 3 มี.ค. 2566(ดู 493) 
  ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 - 4 ม.ค. 2566(ดู 428) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 - 12 มี.ค. 2567(ดู 40) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 - 12 มี.ค. 2567(ดู 36) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 - 20 ธ.ค. 2566(ดู 278) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การขอลดหรือยกเว้นภาษี กรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิลัย ได้รับความเสียหายมากหรือถูกทำลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุผลอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป (อุกทภัย) - 20 ธ.ค. 2566(ดู 287) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 - 26 ต.ค. 2566(ดู 347) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 26 ต.ค. 2566(ดู 363) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลีย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2566 - 20 ต.ค. 2566(ดู 308) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 2 มี.ค. 2566(ดู 503) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 4 ม.ค. 2566(ดู 401) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 27 มิ.ย. 2565(ดู 507) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - 6 ต.ค. 2564(ดู 661) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 9 ก.ย. 2564(ดู 747) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 7 มิ.ย. 2566(ดู 399) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 1 มิ.ย. 2566(ดู 374) 
  ระเบียบสภา อบต.ศรีวิลัย ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ประจำปี 2566 - 17 ก.พ. 2566(ดู 549) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 - 13 ก.พ. 2566(ดู 341) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 7 ก.พ. 2566(ดู 360) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 1 ก.พ. 2566(ดู 366) 
  ประกาศสภา อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 363) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ อบต.ตำบลศรีวิลัย เรื่อง ยกเว้นการทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสน  - 21 มี.ค. 2567(ดู 29) 
  รายละเอียดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณี ไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสน บาท - 21 มี.ค. 2567(ดู 29) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ 159-02 สายทางบ้านโสกเตย ถึง บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 (อุดหนุน2566) - 11 ส.ค. 2566(ดู 412) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง รอ.ถ 159-02 สายทางบ้านโสกเตย ถึงบ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 (อุดหนุน2566) - 27 ก.ค. 2566(ดู 374) 
  โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด บ้านนาวี หมู่ที่ 3 - 15 ส.ค. 2565(ดู 548) 
  โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5 - 15 ส.ค. 2565(ดู 511) 
  โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ท่ 11 - บ้านหนองแงน - 15 ส.ค. 2565(ดู 476) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอ.ถ 159-02 สายทางบ้านโสกเตย ถึงบ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 (อุดหนุนเฉพาะกิจ2566) - 27 ก.ค. 2566(ดู 345) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา - 10 พ.ค. 2566(ดู 403) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปี 2566 - 29 เม.ย. 2566(ดู 386) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 4  - 2 มี.ค. 2566(ดู 492) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 - 24 ก.พ. 2566(ดู 400) 
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10  - 24 ก.พ. 2566(ดู 368) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 3 ม.ค. 2566(ดู 408) 
  จ้างสำรวจสุนัขและแมวโครงการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมวในตำบลศรีวิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-04
  จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-05
  จ้างซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนผิวจราจร คสล.บ้านนาวี หมู่ที่ ๓ บ้านโสกเตย หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-05
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ถึง หนองโดน (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-05
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทาง คสล.บ้านโสกเตย หมู่ที่ ๖ (จ่ายขาดเงินสะสม๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-05
  จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางถนนหรือป้ายธงแดงจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-04
  จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-29

ภาพกิจกรรม

โครงการแข่งขันพายเรือและลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหนองโดน หมู่ ๓ บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 303)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกกฎาคม 2566 (ดู 400)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ลานกีฬา / สนามกีฬา

สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย (ดู 395)

สถานที่โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 3 (ดู 399)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 770)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 842)

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  การสร้างวัฒนธรรมNo Gift Policy : [27 มี.ค. 2567]
  รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 : [21 มี.ค. 2567]
  แผนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพและป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2567 : [21 มี.ค. 2567]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 : [18 มี.ค. 2567]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 : [14 มี.ค. 2567]
  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 : [14 มี.ค. 2567]
  รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา ประจำปี 2566 : [13 มี.ค. 2567]
  รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2566 : [13 มี.ค. 2567]
  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 : [12 มี.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

งานตรวจสอบภายใน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้