องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 9

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566   3 มี.ค. 2566 40
กระบวนการจัดการร้องเรียนร้องทุกข์   21 มี.ค. 2565 96
มาตรการจัดการการร้องเรียนร้องทุกข์   24 ม.ค. 2565 99
แผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์   24 ม.ค. 2565 97
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   25 ต.ค. 2561 338