องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 13

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566   3 มี.ค. 2566 120
กระบวนการจัดการร้องเรียนร้องทุกข์   21 มี.ค. 2565 145
มาตรการจัดการการร้องเรียนร้องทุกข์   24 ม.ค. 2565 140
แผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์   24 ม.ค. 2565 134
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   25 ต.ค. 2561 373