องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายชัยวัฒน์ บุญไชย
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0898636882


นายปราการ ธารศรี
นายช่างโยธา
เบอร์โทร : 0934489418


นายไพทูล พลเยี่ยม
นายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 0862393271


นายเจษฎา วิกล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 0624270917


นางสาวชนพร วิเชียรดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0639514011


นางสาวจรัญญา วงศ์ษา
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0615563442