องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566   6 มี.ค. 2567 23
ประกาศ อบต.ศรีวิลีย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2566   20 ต.ค. 2566 84
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566   29 เม.ย. 2566 116
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)   4 เม.ย. 2566 113
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 มี.ค. 2566 129
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)   10 มี.ค. 2566 63
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564   11 เม.ย. 2565 150