องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 3

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567   12 มี.ค. 2567 39
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2567   12 มี.ค. 2567 60
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567   12 มี.ค. 2567 34
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566   3 มี.ค. 2566 78
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565   10 มี.ค. 2565 158