องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 7

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566   3 มี.ค. 2566 40
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565   10 มี.ค. 2565 125