องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 7

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
รายงานข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ 2566   4 มี.ค. 2567 26
ทะเบียนการร้องเรียนร้องทุกข์   20 มิ.ย. 2566 80
ข้อมูลสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566   8 มี.ค. 2566 128
สถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริต   24 ม.ค. 2565 161
รายงานผลผลประโยชน์ทับซ้อน   25 ต.ค. 2561 381
รายงานผลเรื่องร้องเรียน 2561   25 ต.ค. 2561 386