องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 3

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566   8 มี.ค. 2566 15
สถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริต   24 ม.ค. 2565 89
รายงานผลผลประโยชน์ทับซ้อน   25 ต.ค. 2561 310
รายงานผลเรื่องร้องเรียน 2561   25 ต.ค. 2561 315