องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางสาวงามศิลป์ แห่สถิตย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 0862443120


นางสาวดอกรัก อุตรมาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 0845573812


นางสาวชุดามาศ วิเชียรดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0639511006