องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 14

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สถิติการให้บริการประชาชน ปี 2566 รอบ 6 เดือน   28 เม.ย. 2566 36
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานด้านกิจการประปา ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค 65 - มี.ค.66)   21 มี.ค. 2566 54
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานด้านไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66)   21 มี.ค. 2566 40
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานด้านหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค 65 - มี.ค.66)   21 มี.ค. 2566 36
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัย และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)   24 ก.พ. 2566 43
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565   27 ต.ค. 2565 61
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564   19 ม.ค. 2565 134