องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 7

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566   30 เม.ย. 2567 5
รายงานข้อมูสถิติการให้บริการของประชาชน ด้านหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   29 เม.ย. 2567 9
สถิติการให้บริการประชาชน ปี 2566 รอบ 6 เดือน   28 เม.ย. 2566 114
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานด้านกิจการประปา ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค 65 - มี.ค.66)   21 มี.ค. 2566 110
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานด้านไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66)   21 มี.ค. 2566 84
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานด้านหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค 65 - มี.ค.66)   21 มี.ค. 2566 78
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัย และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)   24 ก.พ. 2566 80
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565   27 ต.ค. 2565 104
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564   19 ม.ค. 2565 210