องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

คำสั่ง/ประกาศ : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 12 มี.ค. 2567 67
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 12 มี.ค. 2567 66
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 20 ธ.ค. 2566 307
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การขอลดหรือยกเว้นภาษี กรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิลัย ได้รับความเสียหายมากหรือถูกทำลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุผลอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป (อุกทภัย) 20 ธ.ค. 2566 317
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 26 ต.ค. 2566 374
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาษีป้าย ประจำปี 2567 26 ต.ค. 2566 390
ประกาศ อบต.ศรีวิลีย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2566 20 ต.ค. 2566 337
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย พ.ศ. 2566 11 ต.ค. 2566 359
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 ต.ค. 2566 318
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 10 ก.ค. 2566 142
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 10 ก.ค. 2566 179
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 27 เม.ย. 2566 148
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 4 เม.ย. 2566 154
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4 เม.ย. 2566 147
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 28 มี.ค. 2566 145
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2566 27 ม.ค. 2566 193
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 มิ.ย. 2565 255
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ปลัดมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน 20 พ.ค. 2565 740
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 20 พ.ค. 2565 249
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง 20 พ.ค. 2565 245
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 20 พ.ค. 2565 231
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่น 20 พ.ค. 2565 271
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 20 พ.ค. 2565 216
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 20 พ.ค. 2565 206
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน 20 พ.ค. 2565 185
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 17 พ.ค. 2565 183
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่น ประจำปีงบประมาณ 2565 17 พ.ค. 2565 194
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2565 17 พ.ค. 2565 199
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การมอบอำนาจ ประจำปีงบประมาณ 2565 17 พ.ค. 2565 212
คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 21 เม.ย. 2565 240