องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566   View : 39
คำสั่ง/ประกาศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 4132)
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 3300)
คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ร้องทุกข์จากผู้บริโภค  (ดู 770)
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำ อบต.  (ดู 811)
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย  (ดู 689)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย(เจตนารมณ์การทุจริต)  (ดู 654)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เรื่อง รับเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้  (ดู 679)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :