องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายสุรชัย ศรีพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย
เบอร์โทร : 0856091909


นายโกวิทย์ แห่สถิตย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย
เบอร์โทร : 0895362503


นายสมพงศ์ พรมวงค์ รองนายก อบต.
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย
เบอร์โทร : 0982095040


นายหนูเล็ก ชินวงค์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย
เบอร์โทร : 0650285397