องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   29 เม.ย. 2567 15
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565   6 มิ.ย. 2566 674
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565   29 เม.ย. 2566 89
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564   28 มี.ค. 2565 159