องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน ประจำปี 2565   20 มิ.ย. 2566 188
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565   24 ก.พ. 2566 86
รายงานการประเมินความพึงพอใจผู้ให้บริการ ณ จุดบริการ   17 มี.ค. 2565 133
ประกาศองค์ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   10 มี.ค. 2565 141
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ ประจำปี 2563   14 ธ.ค. 2563 169
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการ   30 ก.ย. 2562 281