องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 5

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน   28 มี.ค. 2566 77
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)   7 เม.ย. 2565 182
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564   20 มี.ค. 2565 131