องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 15

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)   7 เม.ย. 2565 90
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564   20 มี.ค. 2565 72