องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 20 พ.ย. 2566 942
ประชาสัมพันธ์ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 20 พ.ย. 2566 420
ประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บ ภาษีป้าย ประจำปี 2567 20 พ.ย. 2566 1055
ประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 20 พ.ย. 2566 527
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่ใช้ความรุนแรง 31 พ.ค. 2566 450
ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ 3 มี.ค. 2566 546
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 4 ม.ค. 2566 486
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 27 ต.ค. 2565 264
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 27 ต.ค. 2565 259
ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 13 มิ.ย. 2565 420
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 มิ.ย. 2565 321
ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 15 มี.ค. 2565 305
การประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 24 ก.พ. 2565 443
แผ่นพับ การขอใบอนุญาตการขุดดินและถมดิน 24 ม.ค. 2565 614
แผ่นพับ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 24 ม.ค. 2565 346
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย 19 ม.ค. 2565 380
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแทน 19 ม.ค. 2565 327
ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 22 ก.ย. 2564 464
ลานกีฬา/สนามกีฬา 22 มิ.ย. 2564 120
เปิดรับฟังความเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 15 - 29 มีนาคม 2564 15 มี.ค. 2564 471
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 6 ม.ค. 2563 680
ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 31 ม.ค. 2561 1111
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 8 ธ.ค. 2560 837
ประชาสัมพันธ์ การติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2560 13 พ.ค. 2560 1009
โครงการสร้างฝายมีชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย 13 พ.ค. 2560 1864
​โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย 13 พ.ค. 2560 1191
ประชาสัมพันธ์ ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2560 13 พ.ค. 2560 1106