องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

​โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ​โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00-18.00 น. ข้าราชการ/พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ผู้นำชุมชน อสม. เยาวชนและประชาชนศรีวิลัยได้ได้ร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการมีสุขพลานามัยที่ดี สมบูรณ์ และแข็งแรง
 


โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 13 พฤษภาคม 2560   View : 1192
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2560  (ดู 1009)
โครงการสร้างฝายมีชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย  (ดู 1864)
​โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย  (ดู 1192)
ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  (ดู 1111)
ประชาสัมพันธ์ ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2560  (ดู 1106)
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล  (ดู 837)
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  (ดู 680)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :