องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์ ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2560


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. คณะผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพได้ครบถ้วน และเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการความคิดเห็นของผู้สูงอายุและประชาชนในเขตพื้นที่ทุกหมู่บ้าน
 
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 13 พฤษภาคม 2560   View : 1001
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2560  (ดู 874)
โครงการสร้างฝายมีชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย  (ดู 1713)
​โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย  (ดู 1081)
ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  (ดู 828)
ประชาสัมพันธ์ ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2560  (ดู 1001)
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล  (ดู 743)
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  (ดู 585)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :