องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์ การติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2560


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ การติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ การติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2560
     1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
     2. ภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560
     3. ยื่นแบบบำรุงท้องที่ ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 – 30 เมษายน 2560
     4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ได้ตลอดทั้งปีหรือก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
 
โพสโดย : วิญญู   วันที่ : 13 พฤษภาคม 2560   View : 875
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2560  (ดู 875)
โครงการสร้างฝายมีชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย  (ดู 1713)
​โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย  (ดู 1082)
ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  (ดู 829)
ประชาสัมพันธ์ ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2560  (ดู 1001)
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล  (ดู 743)
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  (ดู 585)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :