องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 8 ธันวาคม 2560   View : 744
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2560  (ดู 875)
โครงการสร้างฝายมีชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย  (ดู 1713)
​โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย  (ดู 1082)
ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  (ดู 829)
ประชาสัมพันธ์ ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2560  (ดู 1001)
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล  (ดู 744)
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  (ดู 585)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :