องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : -


นางสาวเชาวลักษ์ สุขกันหา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0889714291


นางสาวกัลยานี ทิวาพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0946534841


(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชัยวัฒน์ บุญไชย
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0898636882


นางสาวงามศิลป์ แห่สถิตย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 0862443120


นายสุขสันต์ พึ่งสุข
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทร : 0610288947