องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บ ภาษีป้าย ประจำปี 2567


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บ ภาษีป้าย ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บ ภาษีป้าย ประจำปี 2567
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566   View : 990
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2560  (ดู 990)
โครงการสร้างฝายมีชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย  (ดู 1835)
​โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย  (ดู 1171)
ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  (ดู 1078)
ประชาสัมพันธ์ ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2560  (ดู 1090)
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล  (ดู 823)
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  (ดู 662)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :