องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 4 เมษายน 2566   View : 10
คำสั่ง/ประกาศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 3912)
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 3079)
คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ร้องทุกข์จากผู้บริโภค  (ดู 724)
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำ อบต.  (ดู 734)
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย  (ดู 623)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย(เจตนารมณ์การทุจริต)  (ดู 612)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เรื่อง รับเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้  (ดู 622)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :