องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เรื่อง  ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 11 ตุลาคม 2566   View : 37
คำสั่ง/ประกาศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 4226)
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 3380)
คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ร้องทุกข์จากผู้บริโภค  (ดู 799)
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำ อบต.  (ดู 851)
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย  (ดู 718)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย(เจตนารมณ์การทุจริต)  (ดู 683)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เรื่อง รับเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้  (ดู 707)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :