องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566   View : 233
คำสั่ง/ประกาศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 4435)
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 3719)
คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ร้องทุกข์จากผู้บริโภค  (ดู 887)
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำ อบต.  (ดู 945)
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย  (ดู 788)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย(เจตนารมณ์การทุจริต)  (ดู 778)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เรื่อง รับเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้  (ดู 780)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :