องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

งานสาธารณสุข


ออนไลน์ : 4

งานสาธารณสุข วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการสำรวจน้ำเสียในชุมชน ประจำปี 2565   22 มิ.ย. 2566 120
ข้อมูลน้ำเสีย ประจำปี 2564   15 มิ.ย. 2565 139
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560   25 ม.ค. 2565 124
การขอสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในหมู่บ้าน   11 พ.ค. 2563 1136