องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 6

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567   21 มี.ค. 2567 27
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)   3 มี.ค. 2566 100
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   10 มี.ค. 2565 158