องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ข้อบัญญัติ


ออนไลน์ : 7

ข้อบัญญัติ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567   7 ธ.ค. 2566 240
ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2545   30 พ.ย. 2566 96
ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2558   30 พ.ย. 2566 80
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563   30 พ.ย. 2566 84
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2559   30 พ.ย. 2566 81
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566   20 ก.ย. 2565 126
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565   6 ต.ค. 2564 304
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564   5 ก.พ. 2564 313
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติ พ.ศ.2563   22 ม.ค. 2563 283
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563   2 ม.ค. 2563 268
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติ พ.ศ.2562   22 เม.ย. 2562 1726
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติ พ.ศ.2562   30 ม.ค. 2562 478
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   6 ต.ค. 2561 549