องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567   29 เม.ย. 2567 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567   8 ก.พ. 2567 175
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566   8 ม.ค. 2567 227
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566   6 ธ.ค. 2566 240
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566   3 พ.ย. 2566 80
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566   4 ต.ค. 2566 80
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566   4 ก.ย. 2566 80
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566   4 ส.ค. 2566 76
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566   3 ก.ค. 2566 65
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566   8 มิ.ย. 2566 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566   2 พ.ค. 2566 34
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566   28 เม.ย. 2566 85
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 93
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566   31 ม.ค. 2566 70
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   5 ม.ค. 2566 102
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 95
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม2565   31 ต.ค. 2565 65
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   12 เม.ย. 2565 191
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   17 มี.ค. 2565 163
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565   31 ม.ค. 2565 140
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   30 ธ.ค. 2564 169
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   30 พ.ย. 2564 168
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   29 ต.ค. 2564 141