องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 6

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566   28 เม.ย. 2566 69
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   5 ก.ย. 2565 148
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565   8 มี.ค. 2565 140
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-4-ปี2561-2564   25 ต.ค. 2561 357
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต-อบต.ศรีวิลัย58-61   25 ต.ค. 2561 369