องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

รายงานกิจการสภาฯ


ออนไลน์ : 7

รายงานกิจการสภาฯ วันที่ โหลด
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567   13 ก.พ. 2567 7
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   19 ธ.ค. 2566 9
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566   21 ส.ค. 2566 6
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   15 ส.ค. 2566 5
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   16 มิ.ย. 2566 6
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   17 ก.พ. 2566 88
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   19 ธ.ค. 2565 171
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   22 ส.ค. 2565 167
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   15 ส.ค. 2565 91
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   13 มิ.ย. 2565 91
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   15 มี.ค. 2565 151
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   17 ม.ค. 2565 151
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ครั้งแรก   6 ม.ค. 2565 159
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   31 ส.ค. 2564 133
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   24 ส.ค. 2564 161
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   16 ส.ค. 2564 148
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564   16 มิ.ย. 2564 1695
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 พ.ศ.2564   16 ก.พ. 2564 254
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 พ.ศ.2563   15 ธ.ค. 2563 212
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563   16 ก.ย. 2563 246
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563   19 ส.ค. 2563 246
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563   12 ส.ค. 2563 237
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2563   10 มิ.ย. 2563 238
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 พ.ศ.2563   14 ก.พ. 2563 288
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ศรีวิลัย ประจำปี พ.ศ.2563   14 ก.พ. 2563 249
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   28 ต.ค. 2562 276
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 พ.ศ.2562   15 ต.ค. 2562 247
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 พ.ศ.2562   15 ส.ค. 2562 239
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   9 ส.ค. 2562 257
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2562   14 มิ.ย. 2562 260