องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี


ออนไลน์ : 11

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี วันที่ โหลด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565   3 ต.ค. 2565 29
รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565   3 ต.ค. 2565 30
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565   20 ก.ย. 2565 49