องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี


ออนไลน์ : 8

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี วันที่ โหลด
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567   25 เม.ย. 2567 22
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2567   20 ก.พ. 2567 185
กฎบัตรตรวจสอบภายในกรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน   19 ก.พ. 2567 170
แผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566   19 ก.พ. 2567 182
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2566   19 ก.พ. 2567 172
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีบประมาณ 2566   26 ธ.ค. 2566 235
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566   21 มิ.ย. 2566 130
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน   20 มิ.ย. 2566 90
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565   3 ต.ค. 2565 104
รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565   3 ต.ค. 2565 120
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565   20 ก.ย. 2565 142
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565   1 ต.ค. 2564 52