องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.Sriwilai.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000009
วันนี้ 000001
วานนี้ 000026
เดือนนี้ 000488
เดือนก่อน 000322
ปีนี้ 000488
ปีก่อน 003914
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่ง/ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  แผ่นพับ การขอใบอนุญาตการขุดดินและถมดิน - 24 ม.ค. 65(ดู 3) 
  แผ่นพับ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - 24 ม.ค. 65(ดู 2) 
  การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย - 19 ม.ค. 65(ดู 10) 
  ประชาสัมพันธ์การดำเนินการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแทน - 19 ม.ค. 65(ดู 11) 
  ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 22 ก.ย. 64(ดู 93) 
  เปิดรับฟังความเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 15 - 29 มีนาคม 2564 - 15 มี.ค. 64(ดู 155) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ - 6 ม.ค. 63(ดู 328) 
  คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุก (ฉบับแก้ไข) - 14 ก.ค. 64(ดู 135) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ประจำปี 2564 - 2 มี.ค. 64(ดู 191) 
  ปรกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.ศรีวิลัย (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) - 5 ต.ค. 63(ดู 236) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง - 5 ต.ค. 63(ดู 217) 
  คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างลงสู่กรอบอัตรากำลังใหม่ (ปีงบประมาณ 2564-2566) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่  - 5 ต.ค. 63(ดู 244) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 5 ต.ค. 63(ดู 329) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ. 2564-2566) - 5 ต.ค. 63(ดู 214) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 9 ถึงสายบ้านหนองไผ่ หมู่ 11 - 13 ธ.ค. 64(ดู 38) 
  โครงการขุดลอกหนองสำนัก บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย หมู่ที่ 6 - 3 ธ.ค. 64(ดู 43) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างขุดลอกหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 11 - 3 ธ.ค. 64(ดู 42) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองประดู่ บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย หมู่ที่ 6 - 26 พ.ย. 64(ดู 46) 
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 - 17 ก.ย. 64(ดู 76) 
  โครงการปรับปรุงอาคารทีี่ทำการ อบต.ศรีวิลัย (ห้องปฎิบัติการกองช่าง) - 17 ก.ย. 64(ดู 79) 
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 - 7 ก.ย. 64(ดู 89) 

ภาพกิจกรรม

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ดู 271)

กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" (ดู 449)

วิดีโอแนะนำ

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 189)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 267)

ดาวน์โหลดใหม่

  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : [25 ม.ค. 65]
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 : [25 ม.ค. 65]
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 : [25 ม.ค. 65]
  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : [24 ม.ค. 65]
  โครงสร้างหน่วยงาน : [24 ม.ค. 65]
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน ปีงบประมาณ 2565 : [24 ม.ค. 65]
  ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : [24 ม.ค. 65]
  การจัดทำมาตรฐาน การให้รางวัลและลงโทษ พนักงานส่วนตำบล : [24 ม.ค. 65]
  สถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริต : [24 ม.ค. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจการสภาฯ