องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.Sriwilai.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000006
วานนี้ 000007
เดือนนี้ 000069
เดือนก่อน 000200
ปีนี้ 002826
ปีก่อน 003914
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่ง/ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป - 13 มิ.ย. 65(ดู 15) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 1 มิ.ย. 65(ดู 26) 
  ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 - 15 มี.ค. 65(ดู 61) 
  การประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 - 24 ก.พ. 65(ดู 124) 
  แผ่นพับ การขอใบอนุญาตการขุดดินและถมดิน - 24 ม.ค. 65(ดู 115) 
  แผ่นพับ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - 24 ม.ค. 65(ดู 114) 
  การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย - 19 ม.ค. 65(ดู 124) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 1 มิ.ย. 65(ดู 14) 
  รายงานผลการปฏิบัติงานที่ปลัดมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน - 20 พ.ค. 65(ดู 18) 
  คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - 20 พ.ค. 65(ดู 23) 
  คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง - 20 พ.ค. 65(ดู 21) 
  คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - 20 พ.ค. 65(ดู 22) 
  คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่น - 20 พ.ค. 65(ดู 19) 
  คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - 20 พ.ค. 65(ดู 22) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4 - 2 มิ.ย. 65(ดู 19) 
  โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 8 - วัดวัดโคกขามป้อม - 2 มิ.ย. 65(ดู 23) 
  โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 - 2 มิ.ย. 65(ดู 20) 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝายน้ำล้นห้วยโสกค้อม บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 - 18 พ.ค. 65(ดู 21) 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมยกร่องรางดินระบายน้ำ ถนน คสล.บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 - 18 พ.ค. 65(ดู 25) 
  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. บ้านสีเสียด หมู่ที่1 - 5 พ.ค. 65(ดู 38) 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกเตย คุ้มศรีวิลัย หมู่ที่ 6 - 5 พ.ค. 65(ดู 40) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 มิ.ย. 65(ดู 11) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 8 - วัดโคกขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 มิ.ย. 65(ดู 12) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 มิ.ย. 65(ดู 11) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาวี หมู่ที่ 3 - 8 เม.ย. 65(ดู 44) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนาวี หมู่ที่ 3 - 14 มี.ค. 65(ดู 58) 

ภาพกิจกรรม

โครงการประชาคมหมู่บ้านประจำปี 2565 (ดู 95)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ดู 552)

วิดีโอแนะนำ

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 294)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 369)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนงานโครงการ/ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : [15 มิ.ย. 65]
  ข้อมูลน้ำเสีย ประจำปี 2564 : [15 มิ.ย. 65]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 : [12 เม.ย. 65]
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No gift policy) : [11 เม.ย. 65]
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 : [11 เม.ย. 65]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) : [7 เม.ย. 65]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) : [30 มี.ค. 65]
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 : [30 มี.ค. 65]
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [29 มี.ค. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม