ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการปรับปรุถงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองฝ้ายน้ำ หมู่ที่ 7 23 ก.ย. 63 16
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 6 ม.ค. 63 106
ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 31 ม.ค. 61 302
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 8 ธ.ค. 60 298
ประชาสัมพันธ์ การติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2560 13 พ.ค. 60 381
โครงการสร้างฝายมีชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย 13 พ.ค. 60 1006
​โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย 13 พ.ค. 60 492
ประชาสัมพันธ์ ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2560 13 พ.ค. 60 461