ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ขอเชิญประชาชน ผู้มีอายุไม่ตำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลศรีวิลัยเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกษ์โลก (อถล.) เป็นการรวมพลังทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมกันทั่วประเทศ 
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 31 มกราคม 61   View : 456
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2560  (ดู 535)
โครงการสร้างฝายมีชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย  (ดู 1207)
​โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย  (ดู 690)
ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  (ดู 456)
ประชาสัมพันธ์ ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2560  (ดู 597)
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล  (ดู 444)
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  (ดู 262)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :