โครงการสร้างฝายมีชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: โครงการสร้างฝายมีชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

โครงการสร้างฝายมีชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนตำบลศรีวิลัย ได้ร่วมกันก่อสร้างฝายทดน้ำในลำห้วยไห หมู่ที่ 9 บ้านโคกสมบูรณ์ ตามรูปแบบการสร้างฝายมีชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังความสามัคคีของคนในชุมชนตามหลักเวทีประชาเข้าใจ เพี่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

 โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 13 พฤษภาคม 60   View : 1302
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2560  (ดู 611)
โครงการสร้างฝายมีชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย  (ดู 1302)
​โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย  (ดู 753)
ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  (ดู 517)
ประชาสัมพันธ์ ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2560  (ดู 683)
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล  (ดู 513)
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  (ดู 327)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :