ประชาสัมพันธ์การดำเนินการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแทน


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การดำเนินการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแทน

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแทน
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 19 มกราคม 65   View : 89
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2560  (ดู 676)
โครงการสร้างฝายมีชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย  (ดู 1428)
​โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย  (ดู 838)
ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  (ดู 581)
ประชาสัมพันธ์ ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2560  (ดู 771)
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล  (ดู 566)
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  (ดู 393)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :