ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ. 2564-2566)


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ. 2564-2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เรื่อง  ใช้แผนอัตรากำลัง  3 ปี  (ประจำปีงบประมาณ. 2564-2566)
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 5 ตุลาคม 63   View : 161
คำสั่ง/ประกาศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 3343)
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 1079)
คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ร้องทุกข์จากผู้บริโภค  (ดู 422)
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำ อบต.  (ดู 416)
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย  (ดู 367)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย(เจตนารมณ์การทุจริต)  (ดู 357)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เรื่อง รับเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้  (ดู 356)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :