ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองประดู่ บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย หมู่ที่ 6


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองประดู่ บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย หมู่ที่ 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองประดู่ บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิลัย กว้าง 30.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 62,100.00 ลกบาศก์เมตร 
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 26 พฤศจิกายน 64   View : 46
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :