โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยสายทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.159-04 บ้านนาวี - บ้านหนองฝ้ายน้ำ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยสายทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.159-04 บ้านนาวี - บ้านหนองฝ้ายน้ำ

โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยสายทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.159-04 บ้านนาวี - บ้านหนองฝ้ายน้ำ
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งไว้จำนวน 100,000 บาท
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 65   View : 56
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :