โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองฝ้ายน้ำ หมู่ที่ 7


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองฝ้ายน้ำ หมู่ที่ 7

โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองฝ้ายน้ำ หมู่ที่ 7 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งไว้ จำนวน 150,000 บาท
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 65   View : 52
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :