โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านนาวี หมู่ที่ 3


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านนาวี หมู่ที่ 3

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านนาวี หมู่ที่ 3 ตามข้อบํญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งไว้ จำนวน 70,000 บาท
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 65   View : 44
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :