โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งไว้ จำนวน 100,000 บาท
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 65   View : 49
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :