ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนาวี หมู่ที่ 3


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนาวี หมู่ที่ 3

ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนาวี หมู่ที่ 3 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (อุดหนุนเฉพาะกิจ 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 5,605,740.98 บาท
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 14 มีนาคม 65   View : 36
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :