องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 12

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   3 มี.ค. 2566 7
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566   20 มี.ค. 2565 74
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   24 ม.ค. 2565 99