องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 4

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   28 เม.ย. 2566 57
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลศรีวิลัย (ประจำปีงบประมาณ 2566)   27 เม.ย. 2566 242
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   27 เม.ย. 2566 52
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   3 มี.ค. 2566 71
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566   20 มี.ค. 2565 158
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   24 ม.ค. 2565 169