องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 15

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566   3 มี.ค. 2566 7
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566   28 มี.ค. 2565 64
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   24 ม.ค. 2565 83