องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


ออนไลน์ : 15

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ วันที่ โหลด
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566   31 ม.ค. 2566 12
นโยบายไม่รับของขวัญ (์No gift policy)   11 เม.ย. 2565 91
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)   30 มี.ค. 2565 75
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   25 ต.ค. 2561 278
เจตนารม-ผู้บริหาร   25 ต.ค. 2561 264