องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


ออนไลน์ : 5

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ วันที่ โหลด
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) ปรจำปี 2567   4 มี.ค. 2567 15
ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)   29 เม.ย. 2566 71
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566   31 ม.ค. 2566 92
นโยบายไม่รับของขวัญ (์No gift policy)   11 เม.ย. 2565 169
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)   30 มี.ค. 2565 152
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   25 ต.ค. 2561 352
เจตนารม-ผู้บริหาร   25 ต.ค. 2561 335