องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 2

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2566   29 เม.ย. 2566 51
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   28 เม.ย. 2566 50
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   10 มี.ค. 2566 54
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม   8 มี.ค. 2565 103
รายงานการประชุมพนักงาน ครั้งที่ 1/2565   25 ก.พ. 2565 105
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 3   9 ก.พ. 2565 104
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 2   27 ธ.ค. 2564 102
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 1   8 ต.ค. 2564 105