องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   8 มี.ค. 2567 23
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2566   29 เม.ย. 2566 81
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   28 เม.ย. 2566 100
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   10 มี.ค. 2566 94
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม   8 มี.ค. 2565 129
รายงานการประชุมพนักงาน ครั้งที่ 1/2565   25 ก.พ. 2565 128
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 3   9 ก.พ. 2565 128
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 2   27 ธ.ค. 2564 128
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 1   8 ต.ค. 2564 128