องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 10

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2566   29 เม.ย. 2566 37
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   28 เม.ย. 2566 37
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   10 มี.ค. 2566 41
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม   8 มี.ค. 2565 91
รายงานการประชุมพนักงาน ครั้งที่ 1/2565   25 ก.พ. 2565 93
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 3   9 ก.พ. 2565 92
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 2   27 ธ.ค. 2564 89
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 1   8 ต.ค. 2564 92