องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล


ออนไลน์ : 4

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย (Privacy Policy)   29 เม.ย. 2566 93
ประกกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Policy)   29 เม.ย. 2566 73