องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัยแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ประชาชนในเขตพื้นที่


ออนไลน์ : 9

Gallery :: องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัยแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ประชาชนในเขตพื้นที่
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย พร้อมทีมงานพนักงานส่วนตำบล ได้ผลิตหน้ากากผ้าสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิลัย ทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
 
วันที่ : 16 เมษายน 2563   View : 1457